Stadstrainer Rik Moonen 261

ĎMijn Rotterdam Ė ouderen in de wijkí is een methodiek die via een fotoworkshop ouderen persoonlijk betrokken maakt bij het nieuwe Rotterdamse welzijn in hun woonomgeving. Er worden 10 tot 15 ouderen per accentwijk uitgedaagd om in 10 polaroidfoto's hun dagelijks leven inzichtelijk te maken. Vervolgens wordt dit verhaal geŽxposeerd zodat mede wijkbewoners even in hun schoenen kunnen gaan staan, met daarbij een uitnodiging voor de afsluitende wijk-netwerkbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst vormen de uitkomsten van de huisbezoeken, maar ook de persoonlijke verhalen van de groep deelnemers de basis voor een gesprek over de positie van ouderen in de wijk.

https://www.maex.nl/initiatieven/stadstrainer-rik-moonen

Met de ideeŽn die ontstaan worden waar mogelijk werkgroepen gevormd waarin deze ouderen zelf plaatsnemen en zo wordt een vervolg ingezet waarin de doelgroep nauwer betrokken is.