Buurtpreventieteam Spoorwijk 250

De Stichting Veilig Spoorwijk heeft zich ten doel gesteld het bevorderen van de (sociale) veiligheid in Spoorwijk. Tevens heeft zij ten doel het verbeteren en stimuleren van het welzijn, de leefbaarheid en sociale cohesie van alle bewoners van Spoorwijk. Wekelijks wordt er op een andere dag gesurveilleerd door de wijk en van misstanden wordt melding gemaakt. Ook wordt er op toegezien dat zaken die de leefbaarheid negatief beÔnvloeden worden aangepakt. De behoefte bestond reeds lang om als Buurtpreventieteam Spoorwijk een eigen rechtspersoon te worden en heden is het zo ver.

https://www.maex.nl/initiatieven/buurtpreventieteam-spoorwijk
Al vele jaren bestaat deze groep van verantwoordelijke wijkbewoners die Ė in samenwerking met de gemeente, de politie en de woningbouwvereniging Ė een oogje in het zeil houdt