Landelijk HBO Lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht 241

6 hogescholen met focus en expertise op transitie naar duurzame energie hebben zich verenigd in een platform met als missie om bij te dragen aan een betrouwbare energievoorziening in Nederland in 2030 waarbij op alle tijdschalen vraag en aanbod in evenwicht zijn. Zij werken daarbij nauw samen met de topsector energie tav hun innovatieagenda (oa Systeemintegratie, WoZ en Gas) en human capital agenda.
Vanuit die samenwerking worden concrete praktijkgerichte onderzoeksprojecten geformuleerd met bedrijven en instellingen (oa via centres of expertise) waar met studenten aan gewerkt wordt.
Want zij zijn de belanghebbende professionals voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening in 2030
Investeer bijtijds in een energievoorziening waarbij aanbod van duurzame energie op alle tijdsschalen in balans is met het aanbod van energie