De Groene Stad Charta 234

De Groene Stad is een samenwerkingsverband van organisaties die steden, dorpen en organisaties samen willen helpen vergroenen. Ondertekening van de Groene Stad Charta biedt gemeenten, bedrijven en organisaties de gelegenheid om hun toewijding aan de groene zaak te onderstrepen. In het kader van de Groene Stad Charta worden regelmatig (lokale) netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar sprekers ingaan op de relatie groen en gebouwde omgeving, groen en fijnstof, de rol van groen bij waterberging, groen rond scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Bij de bijeenkomsten worden geslaagde praktijk cases m.b.t. deze themaís gepresenteerd of nieuwe cases uitgewerkt
|

Samenwerken aan een Groene Stad