Green Protein Alliance 190

Het opzetten van de Green Protein Alliance leidde tot een alliantie van 14 grote en kleine marktpartijen, het Voedingscentrum, Milieu Centraal en het Ministerie van EZ: onze activiteiten hebben bijgedragen aan 8 nieuwe plantaardige eiwitproducten, een toename van consumptie van plantaardige eiwitten van 16% in 2016, en het aansluiten van 6 nieuwe marktpartijen welke het belang inzien van de transitie naar meer plantaardig en minder dierlijk. Het initiatief staat nu op eigen benen en indien goed doorgezet kan dit enorme impact hebben, vooral als het een model wordt dat naar andere landen en markten kan worden vertaald.
Het ontwikkelde Green Protein Growth Plan, een praktisch actieplan voor 2017 en verder, gaat deze impact ongetwijfeld nog verder vergroten, vooral als dit internationaal kan worden.