Excess Materials Exchange 180

EME is een digitaal, beveiligd platform waar bedrijven hun overtollige materialen B2B uit kunnen wisselen. EME zorgt er voor dat bedrijven hun kosten voor het afvoeren van afval om kunnen zetten in een inkomstenstroom. Nu bestaat er geen transparantie en betrouwbaarheid in de markt voor overtollige materialen. Dit zorgt voor verspilling, vervuiling en veel gemiste kansen voor het creŽren van toegevoegde waarde in de circulaire economie. EME zorgt voor transparantie tussen ketens, sectoren en landen. Samen met onderzoeksinstituten helpt EME bedrijven inzicht te krijgen in hun eigen waardeketens. Zo worden overtollige materialen gekoppeld aan nieuwe, hoogwaardigere toepassingen, producten en innovaties.
EME vormt een van de instrumenten waarmee op een schaalbare, efficiŽnte en economisch voordelige wijze het grondstoffen akkoord gerealiseerd kan worden.