Meer afvalbakken tegen zwerfvuil! 128

De gemeenten moeten niet hier en daar een afvalbak neerzetten, maar tientallen. Dan kan al het zwerfvuil worden gerecycled. Nu gaat al het zwerfvuil verloren. Bovendien vergaat plastic niet; het valt uiteen tot micro- en nanoplastics. Zeer gevaarlijk voor ons milieu, voor water, planten en dieren en tenslotte voor onszelf.
Stop plastic!