pellets gemaakt van herfstblad 118

BLADPELLETS
Nederland heeft meer dan 250.000 ton bladafval. BeNeLux, Engeland, Frankrijk, en Duitsland samen meer dan 25.000.000 ton. Energie waarde van bladpellets is nagenoeg gelijk als houtpellets. (onderzoek Hanzehogeschool Groningen)
In 2016 is er 16.4 miljoen ton houtpellets ingevoerd met vervuilende zeeschepen. Miljoenen bomen worden hiervoor omgekapt en dat terwijl we hier in Europa genoeg duurzame energie hebben.
Bladpellets kunnen uitstekend als bijstook in centrales worden gebruikt.
Het gebruik van bladpellets is wereldwijd toepasbaar.
Dat dit idee een groot maatschappelijk draagvlak heeft bewijst de publieksprijs, die het kreeg op het Duurzaam Drenthe Event op 13 april 2017
Stop de bomenkap en gebruik eigen energie