Urnenveld Anloo 114

Op de Hondsrug in Drenthe wordt de oude grafcultuur van de Late Bronstijd weer terug gebracht naar de 21e eeuw. In kleine tumuli, omringt door een kringgreppel, worden de urnen eeuwigdurend geplaatst. Het is als een reis uit het verre verleden via het heden naar de eeuwigheid. De verbondenheid met de grond en de historie geeft rust in de laatste fase van het leven!

Wie meer van zijn verleden afweet, gaat zorgvuldiger en duurzamer met zijn omgeving om... als een reis uit het verre verleden via het heden naar de eeuwigheid