Gilde Plus 110

We ontwikkelen werkplekken en -gemeenschappen vanuit gildegedachten. Focus op samen leren en werken. Slimmer benutten van elkaars kennis en kunde, en ruimtes van maatschappelijke organisaties. Doelgroep: werkzoekenden, ondernemers, studenten en anderen. Mix staat centraal. Locatie voetbalvereniging SVV Scheveningen. We gaan ook nieuwe concepten ontwikkelen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, zoals koken met mensen met verschillende culturele achtergronden, jongeren opnemen in leergilden, beweegprogramma's. Tevens integratie van In Between Cafe's. Duurzaam vanwege meer redenen: beter gebruik van ruimtes, netwerken, sociaal kapitaal. Zo blijft een voetbalvereniging een sportvereniging die de wijk op meer manieren verenigt.
Een duurzame wereld begint bij mensen die leren en werken met elkaar.