Rijscholen 2.0 bezorgen 107

De rijschoolhouders rijden met hun auto's veel rond om rijlessen te geven aan nieuwe rijders. Tijdens deze ritten kunnen zij gelijk allerlei spullen gaan rondbrengen of mensen wegbrengen die in gebieden wonen met weinig openbaar vervoer. Op deze manier leren nieuwe rijders gelijk dat de auto beter gebruikt kan worden (deeleconomie). Als ze ook nog met elektrisch auto's rijden dan leren zij gelijk dat dit heel fijn rijden is en dit de toekomst heeft.
Zorg met dit idee dat er effectiever met de brandstof wordt omgegaan en er minder CO2 wordt uitgestoten.