Groentetuin als ontmoetingsplek. 102

De nieuwe Nederlanders die genaturaliseerd zijn, krijgen via de gemeente (met hulp van vrijwilligers) Nederlandse taal.. In Lichtenvoorde is een Taalcafť. Als leerkracht met uitkering help ik hen tevens met moestuinieren. GeZONdheid en (biologisch) zelfverbouwde groente en fruit is een mooi gespreksonderwerp, naast praten over milieu en wetgeving. Een kippenhok, een bijenstal, een gereedschapschuurtje en een ontmoetings/leesplek willen we realiseren, in overleg met gemeente. Ons voorstel is communicatie tussen burger en gemeente duurzamer te krijgen. Het zou een heleboel plezier geven als staushouders mee kunnen DOEN in het overleg met ambtenaren over bestemmingsregels.
Maak Nederlandse regelgeving eenvoudig bespreekbaar.