One tree per child in/met alle gemeenten 021

Boomfeestdag bestaat 60 jaar. 60 jaar streven naar een duurzame leefomgeving met en voor kinderen, door hen bomen te laten planten op de Nationale Boomfeestdag. Daarom een jubileum-actie: ieder kind plant voor het 10e levensjaar ťn onder schooltijd een eigen boom. Alle Nederlandse gemeenten worden uitgedaagd deze jubileum-actie te ondersteunen door 10-jarigen een boom te laten planten: gemeentes laten hiermee zien dat ze het belangrijk vinden om kinderen al in hun jeugd bij de natuur te betrekken ťn bij een duurzame leefomgeving, maar ook dat ze kinderen laten inzien dat ze zich ook ZELF moeten inzetten voor hun leefbare toekomst.
neem natuur weer op als kerndoel voor het basisonderwijs