WEB2 GSEB Grootschalige energie buffering 016

WEB2
Laden: Pomp water in een ruimte diep onder de grond, bijvoorbeeld 1500 meter, de buffer, waarbij de bovenliggende lagen omhooggedrukt worden.
Ontladen: Laat water terugstromen waarbij de bovenliggende lagen zakken. De pomp is gekoppeld aan een electromotor gekoppeld aan het electrisch net. Zij zijn omkeerbaar. Zie document WEB2 geplaatst op mijnenergie2050 voor de volledige beschrijving van WEB2 en gegevens bezetting Noordzee.


Gebruik WEB2 grootschalige energiebuffering en benut alle duurzaam opgewekte energie voor max rendement van het geÔnstalleerd duurzaam vermogen.