Light Challenge 2017 286

Met de Light Challenge proberen we vanuit de overheid innovatie op gebied van verlichting op maat te stimuleren. Met de Light Challenge 2017 editie proberen we een stap verder te zetten. Verlichting gaat nadrukkelijk verder dan alleen het verlichten van de openbare ruimte; aspecten zoals veiligheid, interactiviteit, vormgeving en duurzaamheid bieden tal van mogelijkheden voor het toepassen van creatieve uitvindingen. In de nieuwe editie zal de waarde van duisternis de effecten van duisternis op gezondheid van mensen een belangrijke rol spelen. Ook in deze editie zullen burgers, studenten, overheid en bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken.


Light Challenge biedt verduurzaming, energie, innovatie en verbind.