gratis groen openbaar vervoer 235

Geef heel Nederland gratis openbaar vervoer!

De auto als luxe product met minder files tot gevolg waar de nederlandse havens & transportsector veel baat bij hebben, met meer banen tot gevolg. De politie kan efficienter gaan functioneren omdat menselijk contact meer gecentraliseerd wordt, wat weer resulteert dit in een veiligere werkomgeving voor treinpersoneel. Het wegvallen van huizenprijzen in vergrijzingsgebieden wordt met gratis vervoer ook deels tegengegaan. Gratis openbaar vervoer biedt de beheerder v/h spoor de transportvraag om efficient zijn groene decentrale infrastructuur op te bouwen. Dit schept een hoop banen en houdt gratis openbaar vervoer ook in de toekomst betaalbaar.
Geef heel Nederland gratis openbaar vervoer!