Inspiratie campagne 'De Techniek achter Nederland' 234

UNETO-VNI en haar leden willen graag het maatschappelijk belang en de inventiviteit van de installatiebranche onder de aandacht brengen bij zakelijke opdrachtgevers, beslissers, stakeholders, het onderwijsveld, politiek en het grote publiek. Er zijn talrijke oplossingen vanuit de sector voor vraagstukken rondom Energie, Zorg, Mobiliteit, Veiligheid en Smart Industrie -met verduurzaming van onze samenleving als rode draad- waarmee wij beslissers in Nederland een stap verder op weg willen helpen. Door verhalen en noviteiten te delen via socialmedia willen we beÔnvloeders inspireren, achtergronden en toekomstperspectieven bieden.
'De Techniek achter Nederland' inspireert om met behulp van installatietechnische oplossingen Nederland te verduurzamen