Drinkwater via flash-boiling processen. Water verdampen bij onderdruk. 169

De afvalwarmte van energie centrales kan gemakkelijk beter benut worden door het op grote schaal toepassen van verdampingsinstallaties, die met onderdruk werken en die op de condensors van de energie-centrales kunnen worden aangesloten en de afvalwarmte op een effectieve manier benutten.
Voorbeeld de flash-boiling plant, die ongeveer 40 jaar bij het dorpje Hoek in Zeeuws Vlaanderen heeft gefunctioneerd. Van 1969 tot ca. 2007. De firma Werkspoor en de toenmalige energie firma PZEM te Middelburg waren de initiatiefnemers. Het verkregen water, dat uiterst zuiver is, kan geleverd worden aan de land- en tuinbouw en aan de industrie. uitmuntend geschikt voor Afrika

Gebruik energie efficiŽnter.