Spaar-Saam.nl 149

Spaar-Saam.nl is een webplatform voor community empowerment/zelforganisatie in buurten, wijken en steden rondom duurzame energie en energiebesparing. Met Spaar-Saam.nl kunnen individuele inwoners en lokale energie- of wijkinitiatieven hun zelf-organisatie ondersteunen via online collectieve projectontwikkeling en daarmee deelnemers werven. De vraagbundelingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelnemers nieuwe deelnemers te kunnen laten uitnodigen, maken dat met Spaar-Saam.nl duurzame ontwikkeling en circulaire economie aangejaagd en versneld kunnen worden. Spaar-Saam.nl kan aansluiten bij de lokale identiteit en de systematiek kan ook worden toegepast op andere thema's. Spaar-Saam.nl is nu beschikbaar in de gemeenten Zwolle, Olst-Wijhe, Raalte, Ommen, Almelo en in de gehele provincie Gelderland.
Laten we Nederland samen in de duurzame versnelling zetten!