Elk hoog gebouw een Energie Centrale 132

Met Windenergie heeft Nederland zich boven water kunnen houden.

Wind Energie zorgde voor nieuw land, zorgde voor gemalen koren, mosterd, olie, zorgde voor onze schepen over de gehele wereld.

Nu kunnen Windside Windturbines ook van elk hoog gebouw een Energie Centrale maken. Wij moeten alleen niet in Windmolentjes denken, maar in muisstille trillingvrije Windturbines. (0-5dB) Alle Nederlandse hoge gebouwen kunnen Energie Centrales worden.
Veel Provincies worstelen met de hoeveelheid Windenergie, die men dient te realiseren. Met lokale duurzame windenergie kan men veel bereiken.
Als start kunnen we van alle Provincie - en Gemeente Huizen Energie Centrales maken.
Maak van elk Provinciehuis een Energie Centrale.