muisstille vogelvriendelijke Windside windturbines op de afsluitdijk 108

Sierlijke muisstille diervriendelijke Windside Windturbines langs de gehele afsluitdijk.
Bij veel mensen en vogels hebben de Windmolens een zeer slecht image, wij kunnen dat veranderen.
Tevens zijn de Windside windturbines een fantastisch mooie Eye Catcher voor onze buitenlandse toeristen.
Duurzaamheid en Eye Catcher voor de toeristen en Nederland in de Wereld van Morgen.
Windenergie kan ook mooi, sierlijk en muisstil zijn.