Optimaal gebruik maken van de spullen die wij hebben 090

Mijn idee zorgt ervoor dat wij ons geen zorgen hoeven te maken m.b.t. de energievoorziening in de toekomst en dat de bodemdaling in het noorden een halt wordt toegeroepen.
De aarde en al haar grondstoffen en mineralen zijn er van en voor ons allemaal.
Wees zuinig op wat wij al hebben en maak gebruik van de eenvoud