"Natuurlijke" windmolens 088

Windmolens in de kleuren van bomen, nl. bruine masten en groene wieken. Veel minder storend dan dat helder wit zoals het nu is. Wellicht hetzelfde op zee, maar dan geheel blauw.
geringere weerstand tegen windmolen