Magnetic engine 080

Gratis energie door twee krukassen bovenop elkaar te plaatsen en inlaats exploties wat expandeert vervang je door magneetjes die afstoten en zodoende expandeerd en voor het dooie punt heb je een vliegwiel. Better dan afhankelijk zijn van windmolens en zonnepanelen.
Gratis schone energie!