Gratis energie-opslag met huidige waterkrachtcentrales 055

Bij sterke toename van PV (zon-) en windenergie komen er uren waarbij er overdag meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt. Energie-opslag is straks nodig. Onze waterkrachtcentrales in Maas en Nederrijn kunnen overdag worden stilgezet. Zo stijgt het waterniveau bovenstrooms (dat is de buffer). 's-Nachts kunnen de centrales op vollast draaien. Hiermee wordt opwek van dag naar nacht verschoven (s-nachts geen PV-opwek). (Dag/nacht-opslag.) Het KAN al, maar het MAG nog niet. Dijken zijn geschikt voor hoogwaterstanden, dus die kunnen het aan. Ook stijgt de opwek (kWh) door meer hoogteverschil (P=Q*h) over stuwen. Nachtstroom is nu goedkoper (dus een prikkel ontbreekt nog).
Gebruik gratis mogelijkheid voor energie-opslag.