CO2 TE KOOP 034

Stel particulieren in staat om ook emissierechten CO2 op te kopen. Bij voorbeeld doordat milieu- of natuurorganisaties deze rechten opkopen en doorverkopen aan particulieren. De economische schade is gering, mits de prijs niet zo hoog wordt dat de producenten gaan rentenieren. In ieder geval moet voorkomen worden dat emissierechten die vrij komen door de bouw van windmolens op zee worden gebruikt om extra kolen te stoken.
Stel de burger in staat een beetje duurzaamheid te kopen.