Educatietool Permacultuur 232

Door een educatietool Permacultuur voor kinderen aan te bieden, krijgen kinderen, hun ouders en andere bewoners directe handvatten om samen te werken aan het sluiten van ecologische kringlopen in de directe leefomgeving. De ontwerpprincipes van permacultuur geven handvatten op het gebied van klimaat, micro-klimaat, water, bodem, energie, biodiversiteit en kringlopen. Door de eduactietool in de omgeving van bestaande buurtmoestuinen toe te passen kan de samenhang tussen deze onderwerpen eenvoudig duidelijk gemaakt worden. De educatietool wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd aangeboden, in de vorm van digitale applicaties voor tablets en smartphone.
Bewustwording van de effecten van duurzame keuzes op de directe leefomgeving begint bij kinderen.