Duurzaam is een samenleving waarbinnen men durft te experimenteren en waarbij het resultaat op correcte argumenten beoordeeld kan bijdragen tot innovatie.

J.A.J. Visser

 

 

Duurzaamheid is vaak ook eenvoudig.

J.A.J. Visser

 

 

Omega 3 vetzuren benodigd voor de huidige viskweek moeten op een duurzamere wijze verkregen worden dan via vismeel en visolie. Alternatief voor de het milieu zwaar belastende visvangst voor de productie van omega 3 houdende visolie zijn gekweekte microalgen. Deze microalgen bevatten van nature hoge concentraties omega 3 vetzuren en andere in de aquacultuur benodigde hufa's en pufa's. Deze algen zijn overigens voor vissen die in het wild leven ook de bron voor hun eigen omega 3 vetzuren. Met de op duurzame wijze kweek van microalgen kan voorzien worden in de totale behoefte aan omega 3 vetzuren en daarmee worden miljoenen tonnen aan CO2 uitstoot vermeden alsmede wordt zo de enorme vangstdruk op in het wild levende vissen sterk teruggedrongen. Ten aanzien van de CO2 uitstoot geldt dat de visserij op dit moment de grootste bruto uitstoot heeft ter wereld. Ons initiatief is om onder de naam LGem op duurzame wijze algenkweek voor de aquacultuur te realiseren.

 

Obbo Hazewinkel, Rene Wijffels, Eugene Roebroeck, Job van der Burg en Sander Hazewinkel.

 

SUV-auto's zijn suf en niet duurzaam. Ze moeten verboden worden! Welke politicus durft dit aan te kaarten?

 

Rob de Vrind

 

 

Het is tijd voor het volgende:  Duurzaamheid in (bijv. ruimtelijke) plannen van de overheid moet nu de norm zijn en niet - duurzaamheid de afwijking die allťťn toegestaan wordt indien daar goede redenen voor zijn. In Rotterdam wordt, zoals ik onlangs las, voor nieuwbouwlocaties toepassing van restwarmte voor energie de norm, tenzij... Kijk, daar gaat het nu om. Burgers, organisaties, instellingen en bedrijven zijn er, gemiddeld gesproken, klaar voor, dus overheid pas je uitgangspunten t.a.v. planvorming hierop aan. Het argument dat ťťn en ander niet rendabel kan zijn of economisch remmend werkt, is allang achterhaald. Sterker nog, duurzaamheid levert heel vaak ook een besparing op: de olieprijs van dit moment en het effekt daarvan op de gasprijs, en dus op onze energierekening, spreekt boekdelen, en duurzame energie is dus ook voor de portemonnee zeer interessant.
Anco Terpstra

 

Duurzaam duurt het langst.
P. Rona

 

 

Maak de ecotax op energiegebruik sterk progressief. Dan stimuleer je op kostenneutrale wijze 16 miljoen burgers om echt bewust om te gaan met energie. Kosten zijn dus nul, de opbrensten groot, zowel via bewustwording als via concrete besparing. In bijv. Nicaragua functioneert dit systeem al. Waarom kan het in Nederland niet? Een uitgewerkt plan, dat aantoont dat dit plan ook vanuit markteconomisch denken sterk is, is in mijn bezit. 
Marcel Schreurs

 

Stop de intensieve menshouderij!
Johan Simon

 

Investeren in de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren is investeren in de toekomst.
Stichting Pot met goud op Zuid

 

Luisteren om van elkaar te leren kan ook helpen om op elkaar af te stemmen zoals in een orkest. Dan komt niet alleen je eigen werk beter tot zijn recht, maar bereik je met zijn allen ook veel meer dan in je eentje! Dan ontstaat er pas echt synergie!
Peter Daub

 

De ecologie leert ons o.a. dat we de natuur niet naar onze hand kunnen zetten. We moeten leren samen te werken met de natuur. Alleen dan kunnen we een duurzame toekomst tegemoet gaan. Experimenten moeten uitwijzen wat de beste manieren zijn om met de natuur samen te werken. In de praktijk komen we er dan achter welke manieren het beste werken. Daarbij zullen we ongetwijfeld ontdekken dat de ene manier in de ene situatie goed werkt en in een andere niet (en andersom natuurlijk). Op mijn website www.cordevrieze.nl wordt dan ook gepleit voor het gelijktijdig experimenteren met verschillende benaderingen die tot een duurzame economie en levensstijl moeten leiden. Daarnaast wordt op mijn website, om de weg naar vernieuwende, creatieve ideeŽn vrij te maken, ons handelen en ons denken aan een kritisch onderzoek onderworpen. Nieuwe benaderingen en ideeŽn worden in overweging gegeven. 
Cor de Vrieze

 

 

Werken aan duurzaamheid wordt nog interessanter en een nog grotere uitdaging als je gaat vermoeden dat het ook een eigenbelang is. Namelijk als je niet alleen aan je kinderen denkt maar ook eens stilstaat bij de vraag of je in een volgend leven zelf nog wel terug kunt komen ................
Peter Daub

 

 

N.a.v. Duurzame Dinsdag vraag ik mij af:

  • waarom de subsidie voor aanschaf zonnepanelen is afgeschaft;
  • waarom ís nachts niet de helft van de straatverlichting gedimd wordt;
  • waarom er niet jaarlijks enkele autoloze dagen worden ingesteld;
  • waarom er niet meer hemelwater wordt opgevangen voor gebruik / doorspoeling, etc.;
  • waarom er niet meer werk gemaakt wordt van brandstofalternatieven;
  • waarom we bestookt blijven met reclame om zaken aan te schaffen die slechts luxe zijn;
  • waarom 2/3e honger lijdt en 1/3e voedsel doordraait;
  • waarom multinationals nog eens gouden handdrukken ontvangen ten koste van Ö
  • waarom er niet gesproken wordt over vermindering van de bevolking, zodat problemen niet blijven groeien;
  • waarom we niet in staat zijn tot Vrede (genoeg is genoeg).

Eefje van Wissen

 

Verlicht alleen een weg als er iemand overheen rijdt (gebruik moderne elektronica om het energieverbruik te verminderen).
Wim van Zanten

 

Verbied alle lichtreclames in Nederland (ten eerste kijkt niemand ernaar en ten tweede zijn ze totaal overbodig).
Wim van Zanten

 

Verplicht fabrikanten van apparatuur met een "stekker" om de aan/uitknop voor de Trafo of schakelende voeding te plaatsen, zodat er geen onnodig verbruik optreedt.

Wim van Zanten

 

Stimuleer universiteiten en/of onderzoeksinstellingen om bestaande duurzame energietechnologieŽn te verbeteren (rendementverhoging) of nieuwe technologieŽn te ontwikkelen.
Wim van Zanten

 

Stimuleer duurzame energie voor particulieren d.m.v. subsidies (als ze er dan zijn, b.v. het CO2 servicepunt NH, maak er dan ook reclame voor!!) zonnestroom, zonnewarmte, windenergie of biobrandstoffen (lage accijns voor ppo voor dieselvoertuigen).
Wim van Zanten
 

 

Voor duurzame ontwikkeling moet de aandacht meer gericht zijn op jongeren, zij hebben de toekomst in handen. Het project 'Duurzame Educatie in Lago do Cunia' richt zich daarom ook op duurzame educatie voor jongeren.
Groep Lago do Cunia, Fronika de Wit

 

 

Ecologisch en duurzaam bedrijvencentrum in de wijk - een kans voor samen leren, innoveren en (over)leven - initiatief van kerngroep van vijf jonge en startende bedrijven in Enschede
Dr. S.M.E. Groten

 

 

Het moeilijkste van verduurzamen is het verduurzamen zelf, om duurzaam te werken en te leven moet je eerst weten wat duurzaam is.

J.P. Dijkhuis

 

 

Subsidie geven op aanschaf roetfilter voor alle dieselmotoren. De huidige regeling, waarbij alleen subsidie wordt verstrekt bij nieuwe aankopen van dieselauto's, moet verbreed worden naar alle bezitters van dieselauto's.
H. Vrijhof