Naam initiatief
Stichting Gered Gereedschap

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Laura Dols

E-mail adres
cassandra@geredgereedschap.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 32

Postcode
1054 SP

Plaats
Amsterdam

Doel
Gereedschap in Nederland inzamelen, opknappen en versturen naar initiatieven in ontwikkelingslanden. Met dit gereedschap kunnen mensen een vak leren en hun eigen brood verdienen.

Doelgroep(en)
Arme jongeren, ouderen, gehandicapten, straatkinderen, vluchtelingen, weduwen, weeskinderen, etc.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een commerciŽle organisatie

Omschrijving initiatief
Stichting Gered gereedschap is een vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en verstuurt naar kleinschalige organisaties in met name Afrika. Gered Gereedschap heeft inmiddels 30 werkplaatsen (waar het gereedschap opgeknapt wordt) en 250 inzamelpunten (o.a. PRAXIS). Jaarlijks ondersteunen wij een 100 organisaties met duurzaam gereedschap. Met dit Nederlandse gereedschap worden praktijklokalen en productieateliers ingericht. Met dit NL gereedschap leren mensen uit Afrika e.d. een vak en verdienen zij hun inkomen. Gereedschap is een productiemiddel dat mensen ondersteunt in hun onafhankelijkheid.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Wij zamelen gereedschap in, dit reduceert de 'afvalberg'. Gereedschap is een productiemiddel.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
In Nederlandse werkplaatsen: solidariteit, gereedschap onderhouden; zagen vijlen, beitels slijpen; een aantal werkplaatsen bestaat uit mensen die gereedschap opknappen als onderdeel van hun eigen 'reddingsproces' ((ex)verslaafden, (ex) psychiatrische patienten).

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?

  • gereedschap is een productiemiddel
  • solidariteit
  • hergebruiken is leuk


Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
De wil om iets te doen (een naaimachine reviseren vereist kennis, maar iedereen kan gereedschap ontroesten) of als inzamelpunt fungeren.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.geredgereedschap.nl