Naam/namen initiatiefnemer(s)
Antoine Heideveld
Hans van Zonneveld
e.a.

E-mail adres
antoineheideveld@dho.nl

 

Provincie
Heel Nederland

Adres
P/a/ ECDO, UvA, Nieuwe Achtergracht 166

Postcode
1018 WV

Plaats
Amsterdam

Doel
Integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs van universiteiten en hogescholen.

Doelgroep(en)
Docenten, studenten en bestuurders van universiteiten en hogescholen in Nederland en mensen van buiten het onderwijs die hierin geinteresseerd zijn (bedrijven, NGO's en overheden).

 

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een overheids organisatie
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
In Nederland is in 1998 het netwerk DHO (Duurzaam Hoger Onderwijs) opgericht. DHO stimuleert het hoger onderwijs de uitdagingen van duurzame ontwikkeling aan te gaan en hiermee te streven naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het netwerk wil de doelstellingen bereiken door:

ē Mensen met elkaar in contact te brengen.
ē Ontwikkelen van methoden en materiaal om de integratie van duurzame ontwikkeling in het
hoger onderwijs handen en voeten te geven.
ē Het beÔnvloeden van beleid zodat de integratie van duurzame ontwikkeling gestimuleerd wordt.
ē Discussies over duurzame ontwikkeling concreet maken en koppelen aan discussies over
innovatie, burgerschapsvorming, ondernemen en transdisciplinair werken en denken.

De visie van DHO is dat alle afgestudeerden in het hoger onderwijs in Nederland competenties bezitten om vanuit hun eigen discipline, in samenhang met andere disciplines, bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Een bijdrage die opvalt door creatief en innovatief ondernemerschap en burgerschap. Dit betekent dat iedere student aan het eind van de studie weet wat duurzame ontwikkeling is, de relatie met de eigen discipline kan leggen, kan samenwerken met vertegenwoordigers van andere disciplines en andere culturen en is opgeleid tot kritisch en innovatief denker.

In het hoger onderwijs dient derhalve ruimte in de onderwijscurricula te zijn voor:
1 Integratie van duurzame ontwikkeling in alle hiervoor relevante modules van een opleiding
2 (Transdisciplinaire) Modules over duurzame ontwikkeling, zo mogelijk met een internationaal karakter
3 Specialisatierichtingen duurzame ontwikkeling (bachelor/master)

DHO heeft dit uitgewerkt in een werkbare set van competenties die een student moet bezitten.