Naam initiatief
Buurtverkenning in Dordrecht

Namen initiatiefnemers
IVN Dordrecht & Menzil

E-mail adres
p.slot.nme@12move.nl

Provincie
Zuid Holland

Adres
Pelserstraat 1a

Postcode
3311 VP

Plaats
Dordrecht

Doel
Buurtverkenning natuur

Doelgroep(en)
Vrouwen van Nederlandse en allochtone afkomst

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie

Omschrijving initiatief
Buurt leren kennen, meer kennis van natuur en milieu door het geven van 3 excursies in verschillende gebieden.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Begrijpen waar je leeft en wat daar leeft.