Vitaal Lokaal, Profit voor People & Planet 215

Vitaal Lokaal is de integrale oplossing om van bedompte klaslokalen een vitale leeromgeving te maken. In 2010 zijn we gestart op eigen kosten wetenschappelijk bewijs in de praktijk toe te passen en hebben inmiddels verschillende lokalen ingericht met juiste Daglicht-, Luchtzuiveringstechnieken en Vitaal Water. Kinderen en leerkrachten zijn minder vaak ziek en presteren beter in een Vitaal Binnenklimaat. Vitaal Lokaal is effectief omdat het op Kinderdagverblijven, Basisscholen en BSO's letterlijk de basis legt voor sociale, bewuste kinderen, ouders, leerkrachten en bedrijfsleven laat samenwerken
Vitaal Lokaal is de effectieve aanpak om Scholen te verduurzamen van Fris en Vitaal tot Integraal Duurzaam