WWW.RUIMTEVOORVOGELS.NL 178

De afstand tussen mens en natuur verbeteren vooral in de bebouwde omgeving.
Kleinschalige natuur dicht bij mensen.
Groen en waterelementen in de wijk opnemen in plaats van natuur te decentraliseren.
Mijn motto investeer in onderwijs om kinderen weer een emotionele band te geven met natuur onthard de woonomgeving en vergroen de boel.
De duurzaamheid wordt daardoor beter een groene omgeving is koeler en er is dus minder energie nodig voor te verwarmen en te koelen.
Er is ook minder energie nodig om water af te voeren.
Maar ook de biodiversiteit, volksgezondheid en leefbaarheid wordt beter.

Meer aandacht voor ecologie in je woonomgeving bevordert ook de duurzaamheid.