Groen Beweegt! 175

Platform voor realisatie groene initiatieven. Zonder subsidies en onafhankelijk van fondsen. Iedere burger kan een groen project indienen. Groen Beweegt! ondersteunt door verbinden, samenwerking en middelen bijeenbrengen (in natura of middels crowdfunding). De eigen organisatie kost niets en ook het indienen van een project is voor iedereen gratis.
Samen maken we Nederland groener. Zonder subsidies wel meer groen!