Jeroen Kok 131

Wij vinden allemaal dat kinderen beschermd horen te worden, maar dat kan slechts op 1 manier: door het zelf te doen.

Hoe kunnen burgers zich verantwoordelijk gaan voelen voor het niet alleen melden, maar ook deelnemen aan de praktijk van kinderbescherming in hun eigen leefomgeving?

Dat kan alleen door een maatschappelijke ommekeer: burgerlijke initiatieven die tot doel hebben kinderen te beschermen door middel van familienetwerkoverleg. Een nieuw op te richten NGO zou tot taak kunnen krijgen burgers hiermee bekend te maken en zich te positioneren ten opzichte van de politiek.
Kinderbescherming moet iets worden voor en door burgers.