verantwoord maatschappelijk wonen in buitengebied 104

Woonzorgcomplex integreren in het landelijk gebied, met een duidelijke duurzaamheidtoets.
Waar mensen die eenzaam of beperkt zijn zich kunnnen ontspannen en oud kunnen worden.
maatschappelijk verantwoord oud worden.