Randerij 102

De Randerij is een concept voor natuurlandbouw en natuurrecreatie op randen. Het is een boerderij, maar dan anders. Het kan worden ontwikkeld op nu vaak harde grenzen tussen landbouwgebieden en bijvoorbeeld natuurgebieden, dorps- en stadsranden en campings. Op deze randen ontstaat een Ďklimaat' voor ondernemerschap en wordt gelijktijdig naar aansluiting op ecologische principes toegewerkt. Er kan zo een netwerk van kleinschalig natuurrijk cultuurlandschap ontstaan die zich doorheen het grootschalig landschap heen weeft. De Randerij is een methode waar middels slim landgebruik en andere verdienmodellen kan worden toegewerkt naar actuele plattelandsopgaven: ruimte voor schaalvergroting ťn schaalverkleining, ruimte voor water, krimp, biodiversiteit.
Natuur is overvloedig. Verbeter condities en pluk de vruchten..