Ministerie van Radicale Hervorming 098

Zonder een ďoverkoepelendeĒ Minister van ďRadicale HervormingenĒ zijn de meeste goede plannen in Deh Haag gedoemd te sneuvelen!
Zoín Minister en z'n Departement moeten de autoriteit hebben om zelf plannen, of die van indieners Ė bij voorbeeld afkomstig van Duurzame Dinsdag - te instigeren, maar vooral ook om plannen van andere departementen te toetsen en desnoods aan te passen of af te schieten.
Benoem Minister van "Omdenken"