Functionele taalvaardigheid als basis voor sociale vaardigheid in relaties 050

Laaggeletterdheid uit de taboesfeer halen middels boekenhuisjes.
Het idee is voorlezen als een toegankelijke en laagdrempelige manier van leren aan te bieden. Lees- en schrijfvaardigheid is een noodzaak voor iedereen, maar is pas functioneel wanneer je het ook werkelijk gebruikt in het dagelijkse leven. Laaggeletterden leven in een wereld van schaamte en zijn voortdurend druk met het verbergen van dit probleem. Voorlezen kan overal.Geef een boek en neem een boek. Hergebruik van gelezen boeken en een plek voor het uitwisselen van nieuwe informatie. Een boekenhuisje is overal te plaatsen als minibibliotheek voor jong en oud. Voor samen lezen en luisteren.
taalvaardigheid is de basis voor sociale contacten en relaties.