gescheiden afvalinzameling bedrijven 043

De meeste burgers scheiden al vele jaren hun afval thuis, maar nog in heel beperkte mate wordt dit op kantoor/bij bedrijven gedaan. Het papier wordt vaak nog veel gescheiden maar hoe zit het met b.v. koffie en theezakjes? Het plastic wordt sinds kort ook apart verzameld. Waarom niet ook op kantoor? De gewoonte is er al alleen de faciliteiten nog niet!
Maak een zelfde soort regeling als bij burgers