Greener Network Calculator 020

De meeste CO2 uitstoot en energieverbruik (meestal >60%) vindt plaats tijdens de productiefase van IT netwerkapparatuur en andere IT hardware. Vaak wordt er op dit moment alleen naar de CO2 uitstoot tijdens de gebruiksfase gekeken en negeert men de productiefase. Hierdoor wordt het grootste deel van de CO2 uitstoot waarvoor een product verantwoordelijk is geÔgnoreerd. DURABILIT (http://www.durabilit.nl) heeft in samenwerking met de Prof. Dr. Ir. Harold Krikke van de Open Universiteit Nederland de Greener Network Calculator ontwikkeld die aangeeft hoeveel CO2 en energie er bespaart kan worden wanneer men IT netwerkhardware hergebruikt.
Hergebruik is per definitie duurzaam!