Slagveld "De Spaanse Ruiter" 309

Mijn droom is dat we in het jaar 2030 de distelvlinder als symbool van de stad Groenlo kunnen uitdragen als het icoon van het toeristische vestingstadje van de Achterhoek, in een harmonie van historie, ecologie en waterschap in een leefgebied welke wordt omgedoopt in het slagveld ďDe Spaanse RuiterĒ.
Het beekwater van De Slinge wordt door middel van rietvelden
tijdelijk gebonden en gezuiverd.
Er vindt een verdubbeling plaats in natuurlijke ontwikkeling,
biodiversiteit en de biotoop van de flora Ė en faunabeheer.

Waterzuiverende rietvelden is het duuzaamste ecologische item van het waterschap Rijn en IJssel.