Energiebesparing door inzet van werkloze bouwvakkers 298

Op dit moment zijn helaas veel bouwvakkers werkloos. Naar verwachting zal deze situatie niet op korte termijn veranderen. Hoe langer deze mensen thuis zitten, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te komen. Met dit plan kunnen deze mensen aan de slag blijven en ook een positieve bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij.
Het plan is om de bouwvakkers met behoud van uitkering klussen te laten doen bij oudere huizen in de Noordoostpolder waarmee energie bespaard kan worden. Zoals tochtstrips, isolatiemateriaal aanbrengen, spaarlampen etc. Dit bij gezinnen die niet over financiele middelen beschikken om dit zelf te doen.
Met sociale duurzaamheid wordt onze maatschappij steeds duurzamer.