Pioniers van de Toekomst, Duurzaamheidsalliantie NOP 278

De vorming van een duurzaamheidsalliantie in de Noordoostpolder biedt inwoners een duidelijke en herkenbare partner in duurzaam handelen. We stimuleren doel en beweging: zet een stip en doe een stap! Als Pioniers van de toekomst richten we ons op concrete energiebesparende maatregelen en bevorderen we lokale opwekking van duurzame energie in al zijn vormen. We zetten stappen ter bevordering van een veilige productie van voedsel, meer waardering voor de producten van eigen bodem en vermindering van voedselverspilling. We stimuleren fairtrade in onze polder, zowel ver weg als dichtbij.
Als je met z'n allen in de groene flow zit, is de crisis achter ons!