Begin bij de toekomst 275

Om van deze bewustwording een duurzaam proces te maken is het, het beste om bij de jeugd te beginnen. Vandaar de titel ďBegin bij de toekomstĒ.Wij willen panelen op de daken van de scholen gaan leggen en deze bekostigen dmv verkoop van certificaten welke scholieren kunnen aanschaffen en bij verlaten van de school kunnen verkopen. De opbrengst van de energie wordt na rato uitbetaald. Aan dit project willen wij tevens een stuk educatie hangen. denk hierbij aan proberen inzicht te geven hoe om te gaan met de aarde. Niet alleen zonne-ernergie maar alle vormen van duurzaamheid worden hier in belicht
Begin bij de toekomst, als we beginnen bij de jeugd en niet aan het eind wordt het pas echt een duurzame toekomst