Loodvrij vissen, te beginnen in natuurgebieden. 272

Sportvissers laten circa 500 ton lood per jaar achter in het water.
Vislood is ongezond voor mensen (producent, winkelier, visser) en voor het watersysteem.
Alternatieven voor vislood zijn er wel maar niet bekend en worden niet geproduceerd of gebruikt.
Ons idee is de sportvissers in de Oosterschelde te motiveren alternatieven voor vislood te gebruiken. En hiermee de Oosterschelde als eerste natuurgebied niet verder onnodig te belasten met achtergebleven vislood.
Met dit idee:
Worden alternatieven voor vislood geaccepteerd door en bekend bij sportvissers.
Stopt de verontreiniging (van de Oosterschelde) met vislood
Krijgt het visloodprobleem aandacht bij bevoegd gezag en politiek.
www.modifiedmaterials.nl
Loodvrij vissen, te beginnen in natuurgebieden.