Desert Vapor 257

Samen met Wouter, een vriend, heb ik een goedkope en effectieve manier bedacht om zout zeewater of brak water in zoet water om te zetten. Het werkt zo: eerst pompen we het water uit de zee omhoog. Dat water stroomt dan in een lange buis, die landinwaarts ligt. Het stroomt heel langzaam door deze buis. De buis is zwart, dus het wordt erg heet van binnen. Dit zorgt ervoor dat het water gaat verdampen. Om het weer te laten condenseren hebben we koelgeulen aangebracht. Zie afbeelding. We kunnen met een buis van 1 kilometer lang 9000000 liter water genereren. www.desertvapor.tk
De jeugd heeft de toekomst!