The Green light district 386 25-

Om de verkeersproblematiek op te lossen is het noodzakelijk verkeersstromen efficiŽnter door steden te leiden. Het Green Light District kan hier een oplossing voor bieden. Bij dit smart grid systeem kan met behulp van chips in voertuigen verkeersstromen monitoren. Met de verkregen informatie over de verkeersstromen, kunnen kruispunten prioriteiten geven aan verkeersstromen met de meeste voertuigen of eventueel aan naderend openbaar vervoer. Met behulp van flexibele groene golven kunnen naderende verkeersstromen die geen prioriteit hebben een snelheid worden geadviseerd die tot een groen licht leidt. Dit systeem leidt tot minder verkeersproblematiek en levert bovendien tot betere statistieken van het verkeer.
Verkeer en milieu, het kan samen!