Red de IJsbeer 375

De film To the Arctic in Omniversum laat duidelijk zien dat de ijsbeer het heel moeilijk heeft doordat zijn leefomgeving weg smelt. Ook andere dieren in de Arctic hebben het niet makkelijk. In de herfstvakantie wil Omniversum naast het vertonen van de film, ook demonstraties en tentoonstellingen opstellen zodat de bezoekers (jong en oud) tips meekrijgen hoe zij de klimaatverandering kunnen vertragen. De bezoekers zullen geÔnspireerd raken om nog duurzamer door het leven te gaan.
Verminder de CO2 uitstoot, red de ijsbeer.