Echt passief wonen! 370

Mijn idee is om, d.m.v. b.v. 2e hypotheek, middelen beschikbaar te stellen aan eigenaren. Doelstelling is om een self-sustaining woning te creeren. De rente zou dan, net als bij een gewone hypotheek, aftrekbaar moeten te zijn. Voor eigenaren zeer interessant, voor overheid de goedkoopste manier voor verduurzaming. De welstandscommissie dient dan wel soepeler om te gaan i.r.t. de duurzaamheidsmaatregelen (denk aan windturbines)
Stimuleer en win deze slag!